Regler...

Jag är oerhört intresserad av regler. Jag har under hösten varit på flera föräldramöten där man pratat om vikten av att ha gemensamma regler. Min åsikt är att man förenklar en oerhört komplicerad fråga. I en åk har man gjort trivselregler - positivt formulerade. Bra, för då skriver vi hur vi vill vara. Men borde det heta regler? Kanske hellre "våra tankar om trivsel" eller något annat. För vad händer när man bryter mot en regel? Ska det vara någon form av konsekvens eller bygger regelsystemet på att om nästan alla följer reglerna så blir det relativt bra trivsel. Ska man i så fall turas om att bryta mot reglerna? Svårt det där.
 
Ska man ha rätt att bryta mot reglerna om man har en sån dag att man råkas göra det just idag. Hur ofta får man i så fall ha såna dagar? Om vi ska jobba i grupper om tre och tre och läraren har gjort grupper, och säger att ingen får byta grupp. Vad händer om en elev byter ändå? Ska alla få byta eller är det bara en som får byta eller får den som bytt en tillsägelse om att det är fel...men får stanna kvar i gruppen?
 
Regeln arbetsro verkar ju vara bra, men vad händer när arbetsron störs? Är det en regel med en konsekvens eller ska läraren alltid ta hänsyn till varje individs mående just då? Eller är det en riktlinje, en norm, ett bud, kutym...Eller är det regler av den typen som barnen lär sig i idrott. T.ex. kan barnen foul = fem fouler = utvisning, foul i straffområde = straffkast, tackling i fotboll kan bli en frispark eller en straff, riktigt fult beteende blir gult kort. I hockey vet barnen att man blir utvisad vid tripping eller hooking (nåt sånt).
 
Som förälder önskar jag tydlighet.
Barn som sköter sig i skolan varje lektion, varje dag, i flera år. När och hur får de barnen den uppmärksamhet de har rätt till? Ja, det finns såna barn.
 
Att vara förälder är svårt. Alla kämpar med sina svårigheter och med sina liv.
 
Jag tycker det är viktiga frågor som tål att diskuteras. Och som bör diskuteras.
Allmänt | | 4 kommentarer |
Upp