Här kommer en kort text.

 
Först några ord av någon annan.
 
"Vår djupaste rädsla är inte att vi inte räcker till. Vår djupaste rädsla är att vi är mer kraftfulla än vi förstår. 
/.../
Och när vi låter vårt eget ljus stråla, ger vi omedvetet andra människor tillåtelsen att göra detsamma. När vi befrias från vår egen rädsla befriar vår närvaro automatiskt andra."
 
Marianne Williamson
 
Mina ord:
 
Var den fantastiska person du är.
Låt det fina i dig synas.
Visa att du kan och att du inte kan.
Var den person du skulle se upp till om du var någon annan.
Spela många roller men var säker på vem som spelar rollerna.
 
<3
Anna
 
 
Allmänt | |
Upp