Eld

När man är på rätt plats i livet och gör rätt saker då känner man en inre glädje.
 
Ungefär så sa en människa jag mötte idag. Helt underbart formulerat. En glädje som kommer inifrån har möjlighet att växa och när den kommer ut genom tankar, handlingar, kroppsspråk, ord eller fysisk beröring kan den  sprida sina glädjefrön hos andra. Den glädjen som kommer från att jag är på rätt plats, i rätt tid, gör rätt saker innebär också att jag möter rätt människor och den glädjen som växer i den jorden har en näring som är stark. Den näringen heter kärlek.
 
Och när vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. (Marianne Williamsson)
 
När jag låter mig själv växa ger jag samtidigt tillåtelse att låta andra växa.
 
Det finns framsidor och baksidor av allt. Det finns fördelas och nackdelar.
 
Ett kvarglömt ljus kan enkelt fatta eld i en gardin och elden kan spridas som en löpeld. Därför ska vi vara försiktiga med elden. Men den kraften som finns i eld kan vi också använda på ett positivt sätt. En liten låga som brinner i dig kan du lätt sprida vidare till en annan människa.
 
Ibland är vi den som med vår sprakande låga sätter eld på hjärtan runt oss. Ibland lyckas vi inte sätta eld men vi kanske kan tända ett stearinljus. Ibland har vår egen eld slocknat men bara vi ser till att samla torra kvistar så vi är redo att brinna när vi möter en människa som brinner med klar låga. 
 
Anna
Allmänt | |
Upp