I det stora och i det lilla.

Vi har haft val. Jag röstade trots att jag får lov att erkänna att jag egentligen inte var tillräckligt insatt för att göra ett korrekt ställningstagande för något av partierna. Däremot var jag tillräckligt insatt för att göra ett ställningstagande för att aktivt motverka det jag inte tror på. Jag har tur som bor i ett land med demokratiskt styre. Som medborgare i ett land med demokrati har jag många rättigheter (även om det naturligvis brister i vissa fall) men jag har också skyldigheter. 
 
En skyldighet är att använda min röst i olika sammanhang. Min röst är lika mycket värd som Reinfeldts. Min röst påverkar demokratin när jag använder den. Men den påverkar även demokratin när den är tyst. 
 
Det är lätt att luta sig tillbaka och se på det som händer i omgivningen (den stora och den lilla) och säga att man inte använder sin röst därför att man inte är så insatt. Det är lätt att säga att man inte tar ställning därför att man inte orkar. Eller för att det inte har med mig att göra. Men det mesta har ju faktiskt med mig att göra. När tillräckligt många röster tystnar så vacklar demokratin. Då hörs endast rösterna från de som orkar och de som tycker sig vara insatta. Tänk om jag då vaknar upp och lyssnar. Tänk om de rösterna står för något som inte stämmer med min syn på hur ett demokratiskt samhälle ser ut. Trots att jag inte ens är insatt...
 
Tänk om min tysta röst ger kraft åt de röster som inte vill ha en demokrati med mänskliga fri- och rättigheter för alla människor. Tänk om de rösterna är många.
 
Vi tystnar alla ibland. Alla kan behöva en stund för reflektion och eftertanke. En tid att samla kraft. Bara vi inte blir för bekväma i reflektionsfåtöljen. Reflektion ger insikt och insikt ger oss möjlighet att göra val, att välja. 
 
I en demokrati är varje röst lika. Det är vår skyldighet att använda den. Låt den ljuda.
 
VVS
Anna :)
Allmänt | | Kommentera |

Björn

Nu följer ett väldigt kort inlägg. 
 
Ikväll har jag sett en björn!!!
 
Vi körde med bilen efter vägen väseröver och plötsligt gick en livs levande björn över vägen. 
 
WOW!!!
 
Och nej. Vi hann inte fota... 
 
:)
 
 
 
 
Allmänt | | 4 kommentarer |

Barn av vår tid.

Vi är barn av vår tid. Vad innebär det egentligen? Vi är även barn av den tid då vi inte fanns, barn av vårt kulturella arv som vi delar med vissa andra, barn av våra ärvda traditioner. Att vara barn av vår tid är väl en sammanslagning av allt som gör oss till den vi är idag. Vilket innebär att jag är en annan i morgon. Ständig påverkan av olika saker förändrar oss. Det gäller att vara uppmärksam så man inte förändas utan kontroll, utan att vara med på att bli den vi blir.
 
Vi är biologiska barn av våra föräldrar, barn av vår familjs värderingar och ageranden. Vi är individer i en grupp som är starkt påverkade av den lilla närmiljön, den större regionala miljön, den ännu större nationella miljön, den ännu större internationella miljön och den globala miljön. Allt påverkar oss till att bli den vi är och till att göra olika val. Inte konstigt att vi är olika. Samtidigt så kanske det finns starka krafter som påverkar oss mer än andra. Positiva och negativa krafter. Grupptryck i olika sammanhang påverkar oss att ta ställning, för och emot saker. Det är inte lätt. Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska tycka och tänka. Genom att välja att inte ta ställning kan vi bli medlöpare, vilket är samma sak som att ta ställning.
 
Vi är barn av vår tid. Vi har inte valt tiden vi lever i. Vi har inte valt kulturen vi fötts in i. Vi har inte valt familj och social gruppering. Vi har inte valt våra gener och våra fysiska förutsättningar. Alla har vi olika grund att stå på. 
 
Det känns lite läskigt att tänka på att det som jag idag tycker är en liten grej och ett litet val kan påverka andra människor inte bara idag utan även i framtiden. Våra åsikter är viktiga. Både i det stora och det lilla. 
 
Att vara barn av vår tid kanske innebär att utgå från den jag blivit fram till idag genom arv och miljö. Ta den insikten, reflektera över vem det är och vad den personen kan göra för att möta dagens värld, i det stora och i det lilla. Att vara barn av idag är ett stort ansvar. Jag lever i dag i en värld som jag ska förvalta åt barn av i morgon. Vad vill jag ge barnen av i morgon? I den lilla världen och i den stora världen. 
 
Det är du och jag som är förvaltare just nu. 
 
VVS
Anna
 
 
Allmänt | | Kommentera |
Upp